Skolen og Kjedsomheten-Del 1

av Sirenja  mai 19, 2011 at 1:41 pm (Uncategorized) Stikkord:, , , , , , , , , ,

DSCF1714Vi hører fra nye undersøkelser at sju av ti elever kjeder seg i skolen. Da kan vi enten stille oss kritiske til undersøkelsen eller vi kan gå inn å spørre hvorfor. Hvorfor er det eventuelt slik og hvilke faktorer påvirker et slikt resultat? La oss se på den enkelte faktor.

Bildet er tatt i morges av en Meginbåt med elever som skal lære om kystkulturen. Kjeder de seg tro?

Elevene i dag er såkalte curlingunger, hvor foreldrene koster banen for at kula skal gli lettere. Ungene løper mellom skole, SFO, fritidsaktiviteter og får knapt nok tid til å puste, langt mindre reflektere. Etter lekser tilbringes ofte den lille restfritiden på nettet.

Er det mangelen på refleksjon som kan være grunnen til kjedsomheten eller kan det være mangelen på egenaktivisering?

Nettet tilbyr det meste av læring, sosial tilknytning og underholdning gjennom spill oa. Nettet er en kilde til det meste og gir antagelig ungene den eneste friheten de har i løpet av dagen. Er det rart nettet kan skape både avhengighet, flukt og bortskjemming i spenning, aksjoner og øyeblikkelige behovstilfredsstillelser?

Blir ungene bortskjemte av nettet som underholder og spenningstrigger?

Foreldrene er travelt opptatte dobbeltarbeidende som regel, de skal tjene penger til hus og heim og alle fritidsaktivitetene ungene må være med på. Unger må stimuleres og dyttes i det meste for å utvikle seg optimalt, unger er åpne munner som må fylles.

Er foreldrenes mangel på kvalitetstid sammen med ungene medvirker til kjedsomhet?

Lærerne begynner å bli tilårskomne mange, trette av raske og ikkefullførte endringer i skolen, trette av å komme til kort i en samfunnsendringsfart de verken forstår eller kan henge med på. De unge kreftene, hvis de finnes, tar luven fra dem med sin energi, sitt elevsyn og sine nye metoder.

Er lærernes alder og utbrenthet og mangel på forståelse for samtidsånden medvirker til kjedsomheten?

Skolen er en av de mest konservative og konserverende institusjonene vi har, tingtartid(TTT) er deres motto. Og jammen tar det tid, når ikke planer gjennomføres før nye erstatter dem. En evig runddans i ikkegjennomføring og bortkasting av tid.

Smitter skolens dysfunksjonelle mål og planarbeid over på ungene, og skaper ”det nytter ikke – det spiller ingenrolle” holdninger?

Systemet ledes ofte av fagledere som fungerer som kommunens politiske forlengede arm, nøye utplukket for å føre og være lojale til kommunens skolepolitikk eller mangel på den. Skolen skal ha høye pedagogiske og faglige mål, men må ha ressursene for å kunne gjennomføre dem.

Er systemsvikten barna er offer for med på å skape tapere, underytere og usette barn?

Samfunnet styres av politikere, og den til hver tid sittende regjering må ta ansvar for de vedtak som får flertall. Visjonene kan være gode, men skoler drives ikke av visjoner. Den mobbefrie skolen, den inkluderende skolen, den kunnskapsrike skolen er mer egnet i festtaler enn målbar gjennom resultater og undersøkelser.

Vil mangelen på faglige skolevedtak og mangelen på ressurser gi oss en samfunnsutvikling der entredjedel yter og resten er silt ut?

Ungene kjeder seg i skolen, sies det, sant usant, tar vi det på alvor og ser på faktorene som kan påvirke et slikt resultat, ser vi i grunnen mye som kan forklare. Spørsmålet er om kunnskaper og innsikter skal få råde videre eller dumskapen og tilfeldigheter? Eller mer åpent, hva gjør vi med det?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

64 kommentarer

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget. Tilbakesporings-URL

 1. Sirenja sier,

  mai 19, 2011 at 1:55 pm

  Innlegget finnes her også, vår alles og sjalles, bloghog:
  http://sirenia.bloghog.no/2011/05/19/skolen-og-kjedsomheten-%E2%80%93-del-1/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 9:41 pm

  Hei Sirenja

  Min lærer er idag på VGB og gjennom mange innlegg på denne portalen ønsker jeg meg kommentarer her hvis får en til.

  En matematikklærer minner en om innskrenkelse men, en språklærer kan en argumentere med vel, hvis skolesystemmet får en lærer som hjernelærer så alle kommer å forstå disse forskjellene ved starten på læringen.

  Når voksne kjeder seg ved nettet så kan vi lure på hva en kjedsomhet er for noe?

  Nettet eller skolen hvilken lærer vi mest:

  Vel, gjennom nettet klikker en på alle forskningsområdene men, gjennom skolen blir vi kjent med forskjellige egenskaper som forståelig og dumhet men, dumhet og onde henger sammen siden det gode som søker alle vi.

  takk
  zohre
  ————————————-
  Hei du, en stund siden sist :) Fint å se deg!
  Kjedsomhet, hva er det? For noen er det ukjent for andre kjent, hva er forskjellene?

  Dumhet er et ord jeg ikke liker å bruke, det ble bare brukt for å spisse.
  Og av og til er mangel på kunnskap synonymt med vondskap.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 10:08 pm

  Siden er jeg kjent med hjerneforskningen så ønsker jeg meg å si at ingen hjerne er like selv om hjernens oppbygning og virkemåte er like.

  Siden ingen hjerne er like så en kjedsomhet kan ikke tolkes ut ifra en synsvinkel.

  Vel, lærer en språk gjennom ved å pugge så vedkommende kommer ikke så lang enn en papegøye altså vekommende er ikke klar for noe form av argumentasjon selv om vedkommende behersker språk men, språk og kommunikasjon henger sammen.

  Hvis kan vi bare lærer at vi er forskjellige så kommer vi til å seire over kjedsomhete siden kunnskapene kan utveksles.

  Her på nettet særlig ved VGB portalen kommer vi til å se på helheten fordi her handler om nettet liksom ÅSPØ ( Åndelig, Sosial, Politikk, Økonomi ).

  Alt dette lærer vi gjennom skolen men, nettet kommer vi til helheten.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 10:18 pm

  En hjerneforske kan lure på hvordan en elev kommer på skolen men, aldri vil lure på hvorfor en elev kan ikke språk siden en forskjell er mellom disse bevegelsene så.

  Hvis disse forskjellene kan forklares på første skoleåret kanskje er vi seiret over kjedsomheten siden alle tror at alle er like siden alle har hjerner.

  Nettet lærer oss mer en skolen siden ser vi helheten men, fortsatt kjedsomheten dominerer eller?

  takk
  zohre
  …………………………………..
  Hvis du kikker på linken ser du flere årsaker til kjedsomheten i skolen,
  jge tror jo alle faktorene må med for å forstå helheten,
  selv da er vi bare inne på toppen av isfjellet ;-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 10:33 pm

  Hvis kaller vi nettet for det materielle og skolen for det menneskelige så kjedsomheten kan ikke ha en fellesnevner her.

  Mister en nettet så vil minne en om skolen altså et menneske kan minne en både nettet og skolen men, mister en skolen minner en om nettet siden nettet er det største forbindelse med andre ord skolen og nettet erstatter hverandre defor har vi idag dette nettet altså denne forbindelsen.

  Vel, en kjedsomhet takket være skole.

  Det er ikke så lett å ha masseargumentasjoner her fordi nå skolen, nettet er den helheten.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 10:44 pm

  Hvis blikket drar en inn altså en hastighet men, ordet flytter en ut altså en hastighet.

  Skolen og nettet minner oss om disse forskjellige hastighetene?

  Blikket eller ordet som forårsaker en hastighet altså evnen til å skrive kom vi gjennom skolen eller gjennom nettet siden skolen er å gå til men, nettet er å skrive til.

  Hvordan argumenterer jeg her alene fordi nettet er helheten og jeg får det til men, skolen kan innskrenke altså stopper en så takket være skolen.

  takk
  zohre
  ———————————-
  Den øyeblikkelige behovstilfredsstillelsen nevner jeg,
  og den tror jeg er viktig nok,
  dialoger utvikler seg ikke ved monologer :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 11:06 pm

  Hvis sier jeg til deg klikk på linken eller les hva skrev jeg så inskrenker jeg deg Sirenja siden ingen hjerne er like og denne som vi må alle forstå.

  Ikke en eneste hjerne som er like selv om det gode altså den åndelige er vi like.

  Vel, de dumme, de onde så henger sammen inntil da alle får en kjennskap til hjernen ellers er vi da kun åndelige og dette holdepunktet kan ikke være kjedelige.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Sirenja sier,

  mai 19, 2011 at 11:13 pm

  Så beklager jeg forenklingen i linken zohre, men du vet jeg ikke er noen verken nattegal eller nattravn :) da får vi evn komme tilbake til hva andre har utfylt innlegget med.

  Her er det brent bål i kvelden, den første seileren har lagt seg i le i en lun havn tror han, og Sirenja venter på sangeren nattegalen. Altså i sum masse mening og lite kjedsomhet :)

  Og det tror jeg vel kan være svaret på kjedsomheten også, hvis den nå er så stor som noen vil ha det til, nemlig mangel på mening :) Kort og godt :)

  Men resonnementet det får vente, logger av nå. Ha en fredfull natt!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 11:19 pm

  Når matematikklæreren minner en om innskrenkelsen og naturlæreren minner en om maktøvelsen og hele skolesystemet minner en om drakampen så kjedsomheten er fokuset men, nettet så er vi takknemlige over denne kjedsomheten.

  Må jeg argumentere ut ifra innlegget eller bare sette meg i gang med å argumentere siden handler om skole, kjedsomhet og nettet.

  Vel, trenger vi å gå gjennom disse detaljene for å kommentere eller, så skolen må ikke være så detaljebaserte.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Zohre sier,

  mai 19, 2011 at 11:30 pm

  For første gang skrev du mitt navn med en lite z , så minner jeg deg med z eller Z vel,

  For en kjedsomhet som er vi inne nå.

  Ser du at en lærer og en elev kan snakke sammen men, hvorfor nå ser jeg meg selv bedre vel, siden min lærer skrev mitt navn men en lite z Så kjedelig altså eller tolker jeg den en vekkelse.

  Dette er ikke nå kjedelig.

  Personen kom over faget så.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. Sirenja sier,

  mai 20, 2011 at 5:26 pm

  Hei Zohre, enig i at det er viktigere med helthetstenking enn detaljer. Det kan skolen bli bedre på.

  Har hatt en nesten bloggefri dag, helt aldeles uten å kjede meg :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 5:37 pm

  God dag Sirenja

  Joda vi er så forskjellige men, denne forskjellheten bare er enten eller vel, gleder en utrolig seg ved å filme med den avanserte mobilen sin i at mobilen en gleder seg i enn personen.

  I mens er ferdig ved å filme så ser en annen og plutselig vedkommende husker at personen som gjelder enn mobilen.

  Nå hvem som kommer til å kjede seg, mobileieren eller personen som observerte mobileieren?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 5:49 pm

  Sirenja hvis eleven skriver dårlig eller bra eller er urolig eller rolig så må en se på sammenhengene og disse sammenhengene er detaljene og er det uhyre viktig å se på detaljene.

  Å se på sammenhengene betyr å være helhetlige men, å ha detaljene bestandig er ikke nødvendig.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. Sirenja sier,

  mai 20, 2011 at 6:55 pm

  Jeg tror på kartlegging av elever, finne ressurser og finne ev svakheter, se hele mennesket. Derfra kan vi i samarbeid med eleven og foreldre lage planer og evaluere dem underveis.
  Jeg tror på å styrke ressursene i eleven og ikke terpe på svakheter.
  Men dette er det meningen jeg skal komme litt nærmere inn på i del to.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 15. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 7:06 pm

  Fint Sirenja at vi blir ennå finere ved å huske at vi er individer og siden hjernen er bokstaver uansett så har vi et fast holdepunkt å referere til.

  Språk er makt og dette er bare sant og hvis skriver jeg ennå dårligere enn før altså betyr at språk er makt det vil si en makt over språket.

  Makt over makt skal kalle vi det for ikke kjedelig men, provoserende.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 16. Sirenja sier,

  mai 20, 2011 at 8:23 pm

  Det er sundt å bli litt provosert, det kan bety at det er noe som skurrer/trigger og trenger videre “forskning”.
  Sier Sirenia og tar seg videre bloggefri. Tror jeg da..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 17. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 8:32 pm

  Idag kan jeg ikke skrive masse og fort så mener jeg at er det bare norsk språket eller hvilket som helst språk har jeg ikke noe særlig makt over.

  Vel, skolen og nettet er vi men, tak over hode og tilgang på nettet er det viktigst for alle ergo kjedsomheten er en selvsagt det vil si alle har det ikke bra som det skal.

  Kjedsomhet er veldig sunt siden er smertefrie men, hva som er smertefulle?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 18. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 8:55 pm

  Det dumme, det onde henger sammen siden det gode er selvstendige så hvem som kjeder seg og hvem som trives i at både kjedsomhet og trivsel er det samme.

  Vel, vi kan lure på hvem som lider.

  De som kan ikke se helheten altså det norske språket er nå dette språket men, alle nordmenn snakker og skriver likebra altså?

  Vel, språk er makt er jeg absolutt enig siden har vi dette absolutte holdepunktet.

  Hvem som egentlig kjeder seg av alle er de som behersker språket altså har de makt over et språk eller de som mangler dette maktet.

  Vi kan lure på hva som forårsaker en kjedsomhet siden er de sunne?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 19. Sirenja sier,

  mai 20, 2011 at 9:26 pm

  Tror nok at språk er en viktig nøkkel ja, og de med lese og skrivevansker får jo både selvtillitsvansker, motivasjonsvansker og læringsvansker, det henger i hop. Jfr Skaalvik &Skaalvik “Selvtillit, motivasjon og læring”.

  Trygghet, trivsel og vekst er også sterkt knytta sammen, bortfall av trygghet feks sterke sosiale spenninger/kamper i jevnaldringsgruppen, skyver både trivsel og læring bort.

  Alle trenge å kjede seg av og til, for å kunne ta ansvar for å gjøre noe med det.
  Sunnhet, ja hva er det?

  Logger av nå, snakkes evn mer i morgen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 20. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 9:42 pm

  Kjedsomhet er sunt men, det er ikke Kjedsomheten som forårsaker en bruk av narkotika enn smerte.

  Da tiden går altfor fort og da tiden går smertefullt men, kjedsomheten kan en finne på masse.

  Hvis elev kjeder seg på skolen så mener en at har en et problem enn kjedsomhet.

  Ingen kjeder seg siden alle ser og hører men, hvem eller hva som ser en og hører en?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 21. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 9:47 pm

  Etter massekommentarer hos deg Sirenja kom jeg på E og nå ønsker jeg meg å komme på hvordan hjernen lest L og R siden EL er Gud og ER er paradiset vel, en kjedelig lærer er du ikke.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 22. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 9:52 pm

  Men, hvorfor ønsker jeg meg å lese eller å skrive så er den største evnen altså å høre som mener jeg.

  Hvis sier en matematikklærer null og hvis en språklærer sier null hvilken har den hastigheten for å påvirke elevens motivasjon?

  takk
  zohre
  —————————-
  For å påvirke elevenes motivasjon, må en for det første være genuint interessert i deres liv, tanker og interesser.
  Og en må bry seg om dem og deres vekst, få dem til å forstå at vi er veiledere og ikke pressere, straffere eller slavedrivere.
  Ved å stille spørsmål, få dem til å tenke og handle selvstendig, stimulere dem til å like og lære, elske det. At all læring og erfaring er en kilde til rikdom, vekst og undring.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 23. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 10:12 pm

  Papegøyen kan bare språk og da lurer på hjernen og på hjerneforskeren som verre er den enn den blinde lamme apen.

  Nå har vi et hodepunkt for at språk er makt vel, hvem som kjeder seg mest av papegøyen eller den blinde lamme apen siden hjerneforskeren skal ha et fasit svar vel, kjedsomhet er sunn men, dette språket som sier som skal.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 24. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 10:34 pm

  Alle unntatt hjerneforskere er sauer eller papegøyer altså blinde lamme aper vel, ellers hva bruker en enn hjernen.

  Derfor kjedsomhet er veien til å bli kjent med ens egen hjerne.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 25. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 10:42 pm

  Når eleven kommer på skolen så klarte eleven å se en forskjell mellom skolen og hele sammfunnet altså blikket eller ordet som setter en i en bevegelse eller å ta initiativet.

  Vel, ordet siden et blikk er ensidige og ordene som er gjensidige så hva eller hvem som påvirker en kjedsomhet?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 26. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 11:11 pm

  Blikket drar en inn det vil si en bevegelse såkalt hastighet men, ordet flytter en ut altså en hastighet så hvilken av disse hastighetene kan være et holdepunkt.

  Blikket er å ringe men, ordet er å flytte vel, hvilken av disse forbindelsene som kan sette en i en ny forbindelse altså ordet som påvirker siden nettet hverken er blikket eller ordet men, ordene.

  Nettet kan ikke være kjedelig hvis tak over hodet har en men, skolen hverken er tak over hodet eller nettet siden blikket dominerer så når sier vi kjedsomhet ved skolen eller ved arbeidesplasser da mener vi blikkene.

  Blikkene er smertefulle og kjedsomheten som er både den åndelige og det faglige liksom hjernen.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 27. Zohre sier,

  mai 20, 2011 at 11:26 pm

  Enten ånden eller hjernen men, ånden,hjernen som er den åndelige prosessen vel, kjedsomheten er vekslende.

  I en smertetilstand kan vi ikke sette ord på noe som helst.

  Kjedsomheten er bare velkommen siden ser en og hører en utrolig bedre enn en i et smertetilstand.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 28. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 12:14 am

  Lars Fr. H. Svendsen, født 1970, norsk filosof, forfatter og spaltist; professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Prosjektleder i tankesmia Civita. Han har gitt ut en rekke bøker, bl.a. Kjedsomhetens filosofi (1999),

  Den dype kjedsomheten er en eksistensiell grunnerfaring, og en analyse av kjedsomheten bør kunne si oss noe vesentlig om våre eksistensvilkår.

  Med dette utgangspunktet tar Lars Svendsen oss med gjennom en rekke skjønnlitterære og filosofiske verker i en personlig og essayistisk utforskning av kjedsomhetens problem.

  «Reading about sex isn’t sexy; reading about humour isn’t funny; and reading about boredom isn’t boring. When an investigation into boredom is done well, as it is in ‘A Philosophy
  of Boredom’ by Lars Svendsen of Bergen University, it is positively
  gripping.» – Times Literary Supplement

  «En rystende, interessant, men også strålende underholdende, analyse av et av vår tids største problemer. Kjedsomhetens filosofi byr på et vell av kunnskap og en
  inspirerende analyse.» – Andreas Viestad, Dagbladet

  «Spændende og lærd bog om tilværelsens nulpunkt» – Karsten R. S. Ifversen, Politiken

  http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=102167

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 29. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 12:20 am

  Hver gang leser jeg og hører jeg ordet kjedsomhet minner jeg meg selv Lars Fr. H. Svendsen vel, hvem eller hva minner en om?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 30. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 12:25 am

  Hører eller leser eller skriver eller sier en kjedsomhet?

  Vel, minner jeg meg kun Lars Fr. H. Svendsen altså filosofien minner en eller sjelelivet?

  Hvis sjelelivet så fortsatt minner en Knut Hamsun.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 31. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 12:30 am

  Papegøyen er fravær nå på VGB så takket være språket altså språk er makt selv om
  SHIT K FYZEN skriver noe få innlegg men, som alltid vås og bullshit.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 32. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 12:35 am

  Eksistensvilkår?

  Kjedsomheten kom en på eksistensvilkår.

  Danning
  Hegel såg danninga som eit eksistensvilkår for filosofien. Hegel definerte danninga som “å hevja seg opp til ålmenta”. Danningsomgrepet …

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 33. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 12:53 am

  Kroppen som humanistisk eksistensvilkår er et viktig tema for den spesialpedagogiske forskningen. Temaet omfatter lærings- og undervisningsprosesser, selvoppfatning, fysisk og intellektuell aktivitet, og sosiale og kulturelle spørsmål,

  http://www.apollon.uio.no/vis/art/1995/4-5/kroppen

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 34. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 1:01 am

  Knut Hamsun eller Lars Fr. H. Svendsen eller Georg Wilhelm Friedrich Hegel eller eller eller,

  Synet på Guds eksistens
  Ateisme · Agnostisme
  Ignostisisme · Apateisme

  Eksistensvilkår er et viktig tema for den spesialpedagogiske forskningen.

  Kjedsomheten altså:

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 35. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 1:06 am

  Vel, ordet flytter en ut ergo kjedsomheten er sunt men, blikket drar en inn og drar en vekk så eksistens, eksistensvilkår, kjedsomheten er ordene enn blikkene.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 36. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:13 am

  Kjedelig om kjedsomhet
  Lars Saabye Christensens nye roman ble forhåndsmarkedsført som en erotisk roman. Resultatet er imidlertid en skuffende tørr leseropplevelse, mener Dagsavisens anmelder…

  http://www.dagsavisen.no/kultur/article420150.ece

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 37. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:16 am

  …Kjedsomheten slik vi kjenner den, oppsto i romantikken og henger sammen med fremveksten av individualismen. Når vi alle måtte finne meningen med livet på egen hånd og ikke hadde høyere makter å sette vår lit til, begynte vi å kjede oss så snart hverdagen ikke føltes meningsfylt nok.

  «Kjedsomheten har alltid et kritisk potensial», sier filosofen og forfatteren Lars Fr. H. Svendsen. «Når mange av borgerne kjeder seg, er det en implisitt kritikk av samfunnet de lever i.» Hans bok Kjedsomhetens filosofi tar oss med gjennom en rekke skjønnlitterære og filosofiske verker i en utforskning av kjedsomhetens problem. Da den kom for tolv år siden, ble den en umiddelbar hit både i Norge og senere også i tjueto andre land. Kjeder vi oss like mye fortsatt?…

  takk
  zohre
  ————————————–
  Dette stemmer mye med egne tanker om kjedsomheten, at kjedsomheten er et symptom og en kritikk av samfunnet, det oppstår mangler og utilfredshet, og elevene er ikke vant med å ta ansvaret selv for å fylle begrene. De vet ikke hvor de skal søke og tumler rundt i mer likegyldighet og tomhet, kanskje.
  Noen mener at de “smarteste” alltid selv vil finne måter å løse sine mangler, sine behov, mens andre tyr til destruksjon og opposisjon.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 38. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:22 am

  kjedsomhet
  subst. m/f entall kjedsomhet ['çeːdsɔmheːt] det å kjede seg
  sovne av kjedsomhet

  Kjedsomhet må ikke forveksles med apati. Kjedsomhet er energi som ikke får utløp.
  Thornton Wilder

  Kjedsomhet er alvor uten innhold.
  Ola Hansson

  Å kjede seg ved sitt arbeid er å arbeide dårlig.
  Gerhard Gran

  Jeg kjeder meg aldri i mitt eget selskap.
  Laila Goody

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 39. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:26 am

  Hva sier buddhismen om kjedsomhet?

  Sier buddhismen at man skal ringe en kamerat og gå ut av huset eller sier den at her skal det analyseres analyseres eller mediteres mediteres…

  Sies det at dette er en unik mulighet til å grave dypere og komme nærmere nibbana eller at nå må du fakern se til å komme deg opp?

  Og sist men ikke minst: hva er kjedsomhet?

  Kjedsomheten er oppmerksomhetens fiende …

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 40. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:30 am

  kan kjedsomhet blant elever være et større problem enn mangel på kunnskap?

  Skolen og lærerne er gitt makt. Denne makt- og dominansutøvelsen møter som vi har sett hele tiden ulike former for motstand (Sørlie og Nordahl 1998:231). Jeg vil i det følgende se nærmere på kjedsomhetens motmakt i rammene av de strukturelle og pedagogiske sidene ved dagens skole.
  En mulig utløsende årsak til kjedsomhet i skolen ligger trolig i en nedvurdering av elevenes egne erfaringer, interesser og verdier, en slags devaluering av elevenes kulturelle kapital (Sørlie og Nordahl 1998:232). Møtet med et system som ikke tar dem på alvor aktiverer en makt der passivitet gjøres til en kalkulert motstandsstrategi. Gjennom den kjede holdning viser elevene motstand mot et system de ikke er tilfreds med. Denne motstanden blir da en av de få måtene de kan utøve makt på i et system der de i stor grad er maktesløse og har liten innflytelse (Sørlie og Nordahl 1998:233)…

  http://www.skal-skalikke.no/index.cfm?id=239052#strukturelt

  takk
  zohre
  ——————————-
  Nikker enig, dette tror jeg stemmer mye.
  Tross stor satsing på nittitallet på skolering av kontaktlærere for elevråd, tross obligatorisk kursing av klassene før valg av elevrådsrepresentanter, tross medvirkningslæring gjennom elevrådsarbeid, nå vil politikere kutte timen til dette viktige arbeidet.
  Læren og troen på medvirkning, kunnskaper om micro og macro og at alt henger sammen med alt, å tenke helhetlig og tverrfaglig, ikke stykkevis og delt, er vel den aller viktigste kunnskapen og verktøyet vi kan overføre videre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 41. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:34 am

  MEDISIN MOT KJEDSOMHET: KATTER!

  http://lolcats.com/video/19/

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 42. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:40 am

  Du kan faktisk dø av kjedsomhet.
  <>Er sikkert et uttrykk mange har hørt om,Nå viser det seg at det faktisk kan være mulig!.

  Det er sunt en gang i blant,Men varer det for lenge – Kan det være helsefarlig!.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 43. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:45 am

  …For barn er det særlig sunt fordi det fremmer deler av modningsprosessene i hjernen.

  Kjedsomhet er faktisk også sunt for voksne. Det gjelder særlig i dag, hvor vi blir bombardert med opplysninger hele tiden, og hvor mange jobber krever at vi utvikler oss hele tiden og ikke bare handler på bakgrunn av rutinen.
  Kjedsomheten er dermed en kjærkommen pause for hjernen til å lagre og bearbeide alt det som er blitt puttet inn i den i løpet av dagen…

  Kjedsomheten kan dermed være en del av de følelsene som til syvende og sist leder til et dødsfall

  http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/253744

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 44. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:54 am

  ; itsy-Bitsy , okey-dokey hoity-toity og namby-pamby .

  Det “hum” i ensformig eller ho-hum har lenge blitt brukt til å foreslå oppgitt summende lyd inspirert av kjedsomhet. Mange bryter de følelser av kjedsomheten ved å synge en lang, trukket ut sukk eller gjesp. Som med andre reduplicative ord, er “hum” sammen med en rime non sequitur, “Drum”. I hovedsak vil leve et ensformig livsstil naturlig føre til kvalt summende lyden av et gjesp.

  Noen kilder antyder bruk av ensformig for å beskrive en slik kjedelig og vanlig situasjon kan spores tilbake til minst det 16. århundre e. Kr. .

  http://www.digoo.info/sprak/2010/0830/Hva-betyr-ensformig-Mean.html

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 45. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 6:05 am

  http://ildfluer.files.wordpress.com/2011/05/img_4071.jpg

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 46. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 6:16 am

  :Kjedsomheten oppstår når vi ikke greier å skape denne meningen, så på den måten kan du si at den utspiller seg i det tomrommet Gud etterlot seg, forklarer Svendsen.
  Han mener derfor at vi aldri vil kunne overvinne kjedsomheten eller lykkes i å utrydde den. Vi har ikke noen annen mulighet enn å lære oss å leve med den…

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 47. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 6:18 am

  Amerikanske Scott Katenachi ble drept med 57 knivstikk av tre kamerater. I rettssaken, der de tre ble dømt til livsvarig fengsel, kom det frem at kjedsomhet var motivet bak drapet…

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 48. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 7:18 am

  :Jeg dør av kjedsomhet,
  Er sikkert et uttrykk mange har hørt om,Nå viser det seg at det faktisk kan være mulig!.

  - Det er viktig at folk med kjedelige jobber,Får en morsom og varierende hobby! Sier martin.

  Kvinner har større sjangse til og kjede seg en menn,på midten av 1980 tallet ,ble testpersonene intervjuet om sin kjedsomhet,Deretter sjekket orskerne om de hadde gått bort i april i fjord.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 49. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 7:23 am

  Enten – Eller er en betydningsfull bok skrevet av den danske filosofen Søren Kierkegaard i 1843, hvor han utforsker eksitensens “stadier”…

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 50. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 7:26 am

  Følelser:

  Aksept · Ambivalens · Anger · Angst · Apati · Begjær · Behag · Blyghet · Depresjon · Ekstase · Empati · Ensomhet · Entusiasme · Epifani · Eufori · Fanatisme · Fiendtlighet · Forakt · Forelskelse · Forlegenhet · Forundring · Forventning · Forvirring · Frustrasjon · Hat · Hengivenhet · Hevn · Hjemlengsel · Hovmod · Hysteri · Håp · Interesse · Irritasjon · Kjedsomhet · Kjærlighet · Krenkelse · Lidenskap · Lyst · Medlidenhet · Melankoli · Misunnelse · Nysgjerrighet · Panikk · Paranoia · Raseri · Redsel · Rolighet · Samvittighetskvale · Selvmedlidenhet · Sjalusi · Skadefryd · Skam · Skuffelse · Skyldfølelse · Sorg · Stolthet · Sult · Takknemlighet · Tilfredshet · Tilfredsstillelse · Tomhet · Tvil · Tålmodighet · Urettferdighetsfølelse · Våkenhet · Ydmykelse · Ærefrykt

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 51. Sirenja sier,

  mai 21, 2011 at 10:05 am

  God formiddag Zohre, her var det mye interessant å lese og mye å velge i å kommentere.
  Takker for gode linker og forslag til videre lesing om kjedsomhetens årsaker, problem og mening.

  Her gir det god mening å sitte i solrefleksene fra havet, høre på fuglene synger og kikke på deres første svømmetur med avkommet, sitte inne gir mindre mening.

  Dropper nok innom av og til, leser og skriver litt. Ha en deilig dag!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 52. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 2:58 pm

  Ut av VGB og finn noe større virksomhet enn denne kjedsomheten.

  Vel, sa en at ønsker en å ha blogg på VGB siden kjedsomhet så derfor så en bloggeieren enn avataren, profilen.
  :
  Mobbing og hets er det ingen som vil ha så nå ber vi alle tenke seg om i hva de skriver og hvordan de kommenterer her på VGB.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 53. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 3:05 pm

  Hei Sirenja

  Jeg håper at du nytter det fine været.

  Del 2 ønsker jeg også å kommentere siden eksistensvilkår var treffende i dette innlegget.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 54. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 3:12 pm

  Elev som har kun språk altså kjeft enn alle de andre fagene

  000 Referanse, informasjon og datamaskiner
  100 Filosofi, psykologi, etikk
  200 Religion
  300 Samfunnsvitenskap
  400 Språk
  500 Naturvitenskap og matematikk
  600 Medisin, teknologi og anvendt vitenskap
  700 Kunst og fritidsaktiviteter
  800 Litteratur
  900 Historie, biografi og geografi

  Så kjeder seg ikke men, har en hjernen som er etter andres hjerner det vi si ser hode enn hjernen.

  Kjedsomheten bare er sunn siden en ønsker å veksle mellom fagene.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 55. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 3:25 pm

  Jeg tenker derfor er jeg betyr å bli kjent med egen hjerne ergo kjedsomheten er dette tomrommet Gud etterlot seg, eksistensvilkår.

  Vel, hvordan kan en være på skole uten en kjennskap på sin egen hjerne.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 56. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 3:31 pm

  VGB er en skole siden V betyr Verden og verden er dette nettet.

  Hvordan i en skole eller i dette tilfellet VGB roper en mot en men, egentlig roper en mot en lærer eller mot en hjerneforsker.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 57. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 3:35 pm

  Kjedsomhet bare er sunn siden ønsker en å utveksle mellom fagene.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 58. Sirenja sier,

  mai 21, 2011 at 3:42 pm

  Jeg ser vel heller ikke kjedsomheten som den største trusselen i samfunnet vårt,
  likegyldigheten er verre.
  Nå har det skya over her, og vinden raser i kastene, utevær har blitt til innevær, dersom man ikke kler seg og trosser været.

  Og det er vel vårt samfunns største probem, som har lite ytre fattigdom å løse, at vi krever for mye og yter for lite?
  For unger må også tåle nederlag, tåle å bli utfordret, tåle motgang og kamp, livet er jo ingen dans på roser heller. Livet krever innsats på alle felt, hele mennesket, det tror nå jeg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 59. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 4:01 pm

  Du skriver nydelig Sirenja som er du.
  Hvis har en tak over hode og i tillegg har en tilgang på nettet så likegyldigheten er ja farligtilstand om hvis nettet er ubrukelige.

  Nå er det ikke lett å kommentere mot ditt svar siden er du nå realiteten.

  Men, Norge klarer veldig fint med både kampen mot fattigdommen og kampen mot likegyldigheten altså alle har mulighet til å lære enten via skolen eller via dette omfangsrik nettet.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 60. Sirenja sier,

  mai 21, 2011 at 4:10 pm

  En pedagogisk politisk retning kalles konservativ selvhevdingsped,
  en annen solidarisk fellesskapsped.
  En læringsarena er skolen
  en annen er nettet.
  Kan hende at løsningen er å utnytte ressursene bedre og samarbeide om læring?
  Fagmiljø, politisk miljø og brukere.

  For i dag virker det jo som om skolen knapt styres annet enn av budsjettene.
  Kvalitet koster og skal koste.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 61. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 4:33 pm

  Jeg mener at skolene må ha hjernelærer for hele skolen fra administrasjon til barneskole.

  Isteden for pedagogisk politisk retning.

  Siden vi alle lærer for å bli bedre kjent med oss selv og med andre og denne læringen som skape ro og gjennom denne roen kan vi ha en bedre forståelse av helheten.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 62. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 4:46 pm

  Når kjenner alle til hjerne så alle ser på hverandre enn å se på en eller få siden talentfull, intelligent som minner alle med skolen.

  Men, med en kjennskap på hjernen kommer alle til å se forskjellene.

  Kjedsomhet er et tegn på å være søker men, en søker som ser ikke men, ønsker å se vel, hjernen som styrer synet selv om ånden har en nok av det.

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 63. Sirenja sier,

  mai 21, 2011 at 4:53 pm

  Ja hvorfor ikke overlate skolen til fagfolkene og ikke politikerne, på alle nivå?
  Den egenlæringen, identitetslæring og positiv selvoppfatning sammen den sosiale læringen er jo fundamentet all læring bygger på.
  Jaja, men økonomien råder, markedene, bankene, rentene..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 64. Zohre sier,

  mai 21, 2011 at 5:03 pm

  Hva er en nødvendig F. Eks. med geografilærer, historielærer siden hjernen som har det største atlaset:

  http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00